У Чернівцях кандидата в нардепи від партії Литвина, який досліджував загибель В’ячеслава Чорновола,  за порожню труну відсторонили від посади

У Чернівцях кандидата в нардепи від партії Литвина, який досліджував загибель В’ячеслава Чорновола, за порожню труну відсторонили від посади

14.09.2012, 16:43

Голова обласної ради Михайло Гайничеру підписав розпорядження про створення комісії з перевірки комунальної медичної установи «Обласне бюро судово-медичної експертизи».

Комісія у складі відповідальних осіб обласної ради та Головного управління охорони здоров’я перевірить роботу бюро судмедекспертизи у зв’язку із повідомленнями у засобах масової інформації про скарги громадян на його роботу. Посадові особи органів представницької та виконавчої влади і медичні працівники лікувальних закладів області розглянуть виконання керівництвом комунальної медичної установи «Обласне бюро судово-медичної експертизи» функціональних обов’язків, а також стан збереження та ефективність використання майна бюро.

На період проведення перевірки Віктор Бачинський буде відсторонений від виконання обов’язків начальника бюро судово-медичної експертизи. 

Джерело: Прес-служба Чернівецької обласної ради

В приватній розмові Віктор Бачинський повідомив журналістам chas.cv.ua, що його відсторонили ще вчора. На наше запитання чи не вважає пан Віктор це політичною розправою, адже балотується по 201-округу в народні депутати, він відповів, що хай люди оцінюють цю ситуацію. Але, коли за один день в бюро приходять 3 комісії, то це не просто так. Однак знімати свою кандидатуру з виборчих перегонів Віктор Бачинський і не думає. Навіть якщо його знімуть з посади.

- Я ніколи не ховався у кущі й тепер не буду, - заявив Віктор Бачинський.

Віктор Бачинський зареєстрований кандидатом у депутати Верховної Ради України по округу №201 (центр – місто Чернівці, Шевченківський район. Межі: Першотравневий, Шевченківський райони, частина Садгірського району міста Чернівці. Кількість виборців: 175 930).

Одномандатний виборчий округ № 201

Бачинський Віктор Теодосович, народився 15 червня 1952 року в селі Комарно Городокського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, член Народної Партії, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Народна Партія.

Віктор БАЧИНСЬКИЙ: «Ухвалою Генеральної прокуратури, я був призначений головою експертної комісії, яка проводила різнога¬лузеві експертизи в процесі провадження кримінальної справи за фак¬том загибелі В’ячеслава Чорновола»
 
Бачинський Віктор Теодосович – начальник обласного судово-медичного бюро, головний судово-медичний експерт Чернівецької області, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
Нині – Віктор Бачинський має намір застосувати свій величезний медичний і організаційний досвід у глобальному вседержавному вимірі. У нас же до Віктора Теодосовича є цілий ряд запитань

– Вікторе Теодосовичу, – як на мій погляд, для того, аби обіймати вашу посаду, треба бути аб¬солютним фахівцем у всіх медичних, теоретич¬них і практичних дисциплінах, досконало володіти правознавством, бути фахівцем з хімії, біології, психології і ряду інших дисциплін. Як ви осилюєте такий обсяг завдань і функціональних обов’язків? 

– Я насправді дуже багато працюю, часто і у ви¬хідні, і маю здатність все обертати довкола себе. За 25 років я створив нашу, буковинську школу судово-медичної експертизи, виховав плеяду гар¬них фахівців і тепер мені працюється легко. За все¬українським рейтингом Чернівецьке бюро судово- медичної експертизи займає друге місце в державі (перше – Дніпропетровське).

– Оцінюючи той фактичний інформаційний матеріал із електронних та друкованих ЗМІ, який ми отримуємо щодня, у нас в державі нічого осо¬бливого не відбувається, окрім як вбивства, погра¬бування, ґвалтування, продаж людей, спалення і отруєння, насправді у вас побільшало роботи?

– Навантаження на нашу спеціалізовану екс¬пертну установу дійсно значно зроло, зокрема, піс¬ля введення в дію у 2012 році першого за існування як радянської, так і незалежної України спільного наказу ГПУ, МВСУ та МОЗ України про порядок взаємодії зазначених установ при встановлен¬ні факту смерті людини. Прогнозується замеж¬ове підвищення навантаження на судово-медичні установи (в десятки разів) у зв’язку з набиранням чинності в листопаді 2012 року нового Криміналь¬ного процесуального кодексу України, в якому за¬значено, що судово-медичному експертному дослі¬дженню в обов’язковому порядку підлягають тіла всіх людей, смерть яких настала поза межами ста¬ціонарних лікувально-профілактичних закладів.

– У Чернівецькому ОБСМЕ на часі достатня кадрова та технічна база для здійснення всіх ви¬дів експертиз? 

– Достатня. Не робимо поки що тільки експер¬тизи на ДНК. Для цього треба вишукати приблиз¬но 2 млн. гривень для відповідного оснащення, про що я постійно клопочу перед нашою владою.

Все інше – від обстеження речових доказів, складних хімічних аналізів до цитології – наші фа¬хівці вирішують на місці.

Зокрема, нині наш рівень дозволяє з’ясовувати час настання смерті з точністю до години, а час виникнення гематоми – до 10 хвилин, що має ко¬лосальне значення для слідства.

– Сьогодні дуже активно обговорюється тема так званої «чорної трансплантології». Як ви ста¬витесь загалом до трупного матеріалу, що ви¬користовується у трансплантації органів та чи можливе це у Чернівцях?

– У 2000 році ухвалено Постанову Кабміну, де оприлюднений список 72 лікувальних закладів в Україні, які мають дозвіл на здійснення тран¬сплантації органів. На Буковині це – обласна клінічна лікарня та Чернівецьке бюро судовоме¬дичної експертизи. Проте насправді умови для пе¬ресадки органів існують лише у клініках Києва та Донецька.

– Чи не мали ви пропозицій від фірм, що займа¬ються трансплантологією, забезпечувати їх за¬бірним матеріалом – органами і тканинами не¬біжчиків для виготовлення медичних препаратів, скажімо, кісток, кісткового мозку, нирок, роговиці?

– Для цього необхідні тристоронні угоди – з боку фірмизамовника, Бюро судмедекспертизи та ро¬дичів померлого. На Буковині люди набожні, ніхто не дасть дозволу на забирання органів у померлих свояків. Тому, ми хоч і мали такі пропозиції, на них не пристали.

А ось у Миколаєві певний час умудрялися тор¬гувати органами через підроблені дозволи рідних. Чим це закінчилося – відомо.

– Свого часу ви керували управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації. Це було якоюсь особливою сторінкою в життєдіяльності?

– У 2003 році мене запросив на цю посаду то¬дішній губернатор Михайло Романів. Перше, що я зробив, – інвентаризацію в нашій галузі, зокре¬ма транспортну, і з’ясував, що з 1991 по 2003 рік Буковина отримала лише 8 спеціалізованих авто¬мобілів. Мені ж вдалося за два роки запровадити в області 47 карет швидкої допомоги. Облрада виділила тоді на це лише 1 мільйон гривень, ре¬шту – 12,5 мільйона, вдалося «вибити» через мі¬ністерство. За час перебування на посаді я встиг побудувати ряд лікувальних закладів, зокрема Со¬кирянську та Герцаївську центральну районні лі-карні. Всіх досягнень у форматі цього інтерв’ю не перелічити.

– Як ви оцінюєте нинішню ситуацію у буковин¬ській медицині на тлі бодай західного регіону?

– У нас чудові фахівці, які можуть здійснювати такі ж складні операції та інші лікувальні заходи, як у великих лікувально-медичних центрах дер¬жави та Європи. Проте для цього треба відповідне обладнання та оснащення. На Буковині з цим, оче¬видно, сутужно.

– Ваша посада – постійно у полі зору як грома¬дян, так і правоохоронних органів, ви зажди на виду, завжди знайдеться невдоволена сторона. Як не похитнутися?

– Я на своїй посаді пережив 12 прокурорів. Силу і впевненість мені дає досвід, мій твердий ха¬рактер і відсутність будь-яких догоджальних рухів у моїх діях як керівника.

– Чи отримували ви як фахівець з таким досві¬дом якісь надважливі завдання?

– Вперше зізнаюся вашій газеті. Ухвалою Гене¬ральної прокуратури, я був призначений головою експертної комісії, яка проводила різногалузеві експертизи в процесі провадження кримінальної справи за фактом загибелі В’ячеслава Чорновола.

Факт проведення експертизи, характер її про¬ведення і навіть склад експертної комісії були на¬стільки засекречені, що півроку охоронці з під¬розділу «Альфа» СБУ, «Беркут» МВС цілодобово охороняли мене і мою сім’ю, а також членів комісії та їх сім’ї. На часі експертні дії завершено – вико¬нані експертизи передано до Генеральної проку¬ратури.

– Є щось нове і цікаве?

– Скажу вам – насправді і нове, і цікаве. Гро¬мадськість довідається про це після судових слу¬хань. Я, як ви розумієте, не уповноважений розго¬лошувати таємницю слідства.

– Свого часу ви були членом комісії розслідуван¬ня «чернівецької алопеції». Що насправді відбулося в Чернівцях у тому вже далекому 1989 році?

– Тоді ми відбирали на дослідження землю, листя, відмерлих голубів, навіть внутрішні органи небіжчиків. Зразки вдалося доправити до однієї із лабораторій у Нідерландах. Наші і тамтешні до¬сліди доводили: ніякий то був не талій (тоді модно було обговорювати цю версію). То насправді було ракетне паливо, а до тяжких недуг чернівчан при¬звів гідразин та його похідні. На той час місто не мало об’їзних шляхів і ракетне паливо було розли¬то на вулиці Шевченка. Я тоді заявив свою точку зору з цього приводу і мало не полетів з роботи. Щойно відзнято фільм про техногенні катастрофи в Україні. З приводу «чернівецької алопеції» – я даю там інтерв’ю.

– Над чим працюєте як науковець?

– На сьогодні я продовжую пошуки об’єктивних критеріїв судово-медичного визначення давності настання смерті шляхом впровадження в судово- медичну службу технології спектрофотополяриме¬трії біологічних об’єктів.

– А що вас найбільше гризе в житті нашого суспільства?

– Найболючіше для мене – це регресуючий стан здоров’я нації, зокрема молодого покоління, спивання молоді, дитяча проституція та низка інших невирішених проблем. Таким чином, і в наш мирний час, без всякої війни, ми невідво¬ротно, щоденно втрачаємо генотип нації, мене жахає можливість проходження нами всіма так званої «точки неповернення». Надто лояльне на¬разі наше законодавство, а навіть і при прийнятті важливих життєтворчих законів, останні за без¬діяльності органів влади всіх рівнів, не працю¬ють. Також вражає поблажливість законодавців щодо реклами (явної і підсвідомої) алкоголю та сексу, діяльності нічних клубів різного штибу: штраф у 56 гривень нікого не змусить виправляти ситуацію.

– Наступ на національний генотип очевидний. А чи залишиться в державі бодай натяк на якісну медицину, бо ось той, хто має гроші, навіть аде¬ному простати летить лікувати до Німеччини чи Ізраїлю?..

– Якісна медицина в країні повинна починати¬ся з довіри до лікаря, а потім вже супутні процеси та заходи – організація, фінансування та інше. Щоб підняти довіру до лікаря, треба підняти його статус у суспільстві. А це, серед багатьох чинни¬ків, не останнє – його зарплатня. Вважаю, що вза¬галі мінімальна зарплатня не може бути меншою 7000 гривень, зарплатня лікаря повинна бути, як мінімум, вдвічі більшою, зарплатня науковця втричі, відповідно, мінімальна пенсія, на сьогодні, не може бути меншою як 3000 грн.

– І ви можете запропонувати, як це здійснити?

– Звичайно. Я знаю як, це зробити.

Інтерв’ю вела Віра КИТАЙГОРОДСЬКА «Буковинське віче» №35 (2197) п’ятниця, 31 серпня 2012 року

1